De praktijk kinesitherapie zal beperkt starten op 4 mei 2020 voor de zeer dringende zaken. Vanaf 18 mei 2020 kan terug iedereen een afspraak maken.

De praktijk voor gespecialiseerde voetverzorging start terug op vanaf 18 mei.

 

Indien je koorts , hoest of andere symptomen hebt, blijf thuis en verwittig de praktijk.

 

Blijf thuis indien je in contact bent gekomen met iemand die ziek was. Kom zeker niet binnen !

 

Maximaal 1 persoon in de praktijk. Maximaal 1 persoon in de wachtzaal.

 

Begeleiders dienen buiten of in de wagen te wachten.

 

Handen ontsmetten bij het binnenkomen en buitengaan via de automatische dispenser.

 

Mondmasker verplicht !

 

Dank voor jullie begrip.

Blijf veilig !

Anne en Bart

 

De Dorn-methode is een manuele behandelingsmethode die reeds jaren in Duitsland gebruikt wordt.Rugpijn en nekklachten zijn veel voorkomende klachten in de huidige maatschappij. Stress, foute werk-, zit- en slaaphoudingen veroorzaken de nodige klachten. Vaak is er niet echt (locaal) een duidelijk probleem te vinden en blijft met van hot naar her lopen met deze klachten. Hier kan de Dorn-methode een mooi alternatief bieden. Een alternatief welk zonder enig gevaar op verergering van de klachten kan toegepast worden.De Dorn-methode is een zachte effectieve behandelingsmethode en is daarom ook zeer geschikt voor mensen die niet (de vaak pijnlijke weg) naar de “kraker” willen bewandelen. Kenmerkend voor deze vorm van mobiliseren is, dat tijdens de mobilisatie de patiënt met de benen of armen zwaait. Zo kunnen met geringe druk grote effecten bereikt worden. Dit maakt de Dorn-methode uitermate geschikt voor patiënten waarbij manipulaties een contra-indicatie zijn.Dorn is eenvoudig en effectief in het opheffen van voornamelijk gewrichtsblokkades, scoliose, bekkenscheefstand en beenlengteverschil, waardoor klachten van rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, enz verdwijnen.

Bij de Dorn methode proberen we een optimale ruimte in de wervelkolom te creëren zodat de spinale zenuwen ongestoord hun werk kunnen doen. Sommige zenuwopeningen tussen de wervels zijn niet al te groot. Door scheefstand van één of meerdere wervels worden de betreffende zenuwen beklemd en worden zij in hun functie belemmerd, wat weer klachten kan geven in de Segmentale zones (zie onderstaande tekening). Een constante zeer lichte druk van een verschoven wervel, kan een spinale zenuw al irriteren.

 

klik hier voor een FOLDER in pdf

 

Hoe verloopt een behandeling ?

De behandeling start met de bepaling van het natuurlijke beenlengteverschil. Verschillen van enkele millimeters tot centimeters in het heupgewricht, knie en enkelgewricht worden met de Dorn methode genivelleerd. Met het beenlengteverschil bedoelen we in dit geval het lengteverschil van de benen, welke veroorzaakt wordt door de vergrootte ruimte tussen de gewrichtsvlakken van de enkel, knie en vooral het heupgewricht. De oorzaken van ongelijke benen kunnen zijn: een val, te zwaar heffen, een misstap maar vooral gewoon het zitten. Als je zit, staat de romp in een 90 graden positie ten opzichte van de benen. Dan ontspant de heupmusculatuur zich. Het heupgewricht bestaat simpel gezegd uit een kop en een kom, met ertussen kraakbeen en daaromheen spieren en pezen. Slaan we nu het ene been over her andere, dan wordt de kop van dat bovenbeen uit de kom van het heupgewricht “getrokken”. Bij het opstaan glijd het gewricht niet automatisch terug in de goede positie. De spieren zijn door het staan weer aangespannen en stabiliseren de foute houding. Nog sterker gebeurt dat in de auto, omdat die bij het zitten ook nog trilt. Door deze vibraties trillen de kop en de kom millimeter voor millimeter uit elkaar. Zo kan er een beenlengte verschil van wel 2 centimeter ontstaan. Om dit weg te werken zetten we geen verhoging onder het te korte been, maar gaan we het lange been korter maken.
Er ontstaat door zo'n beenlengteverschil een scheefstand in het bekken, wat een spanningsveld veroorzaakt in het bekkengebied en de hele wervelkolom. Met de DORN-methode wordt dit spanningsgebied opgeheven. Vervolgens vindt correctie plaats van : het SI-gewricht, bekkenscheefstand, de wervelkolom, schouders, nekwervels, sleutelbeen en armgewrichten. Tijdens de behandeling wordt alleen een zachte weerstand met de duim gegeven aan een pendelbeweging die de behandelaar door de patiënt zelf laat uitvoeren. Dit gebeurt binnen de grenzen van het lichaam, er wordt niets geforceerd. Hierdoor verkrijgt men een ontspanning van de rugspieren en kunnen we zelfs het vegetatief zenuwstelsel beïnvloeden. Veel gezondheidsproblemen komen voort uit de rug. Een geblokkeerde rugwervel kan veel klachten veroorzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maagklachten,  hoofdpijn, nek- en schouderpijn, uitstralende pijn in armen en benen en nog veel meer (zie onderstaand plaatje).

 

 

Breuss-massage

Iedere Dorn-behandeling wordt afgesloten door een Breuss-massage. Dit is een ontspannende massage met Sint-Jansolie.Hierdoor worden de spieren extra ontspannen en kunnen afvalstoffen sneller verwijderd worden.

 

Na de behandeling.


Na de behandeling is het erg belangrijk om 2 tot 3 dagen inspanningen en zwaar tillen te vermijden.Er kan gedurende 3 tot 7 dagen wat spierpijn optreden op plaatsen waar de wervels gecorrigeerd zijn. Het lichaam moet wennen aan de gecorrigeerde stand. Veel water en thee drinken helpt hierbij om het ontgiften te bevorderen (opgehoopte afvalstoffen in de weefsels komen nu los en kunnen door meer te drinken sneller worden afgevoerd). Een basisbehandeling bestaat uit 3 behandelingen met een tussentijd van 10 dagen.

 

Indicaties :

beenlengteverschil, hoofdpijn en migraine, nek- en schouderpijn, kyfose (hoge rugklachten), lordose (lage rugklachten), scoliose (s-bocht wervelkolom), lumbago, darm- en blaasproblemen, galblaas- en schildklierklachten, chronische vermoeidheid (cvs), fibromyalgie, duizeligheid, pijn bij het zitten, artrose en reumatische klachten, ziekte van Bechterew, chronische hernia, bekkenscheefstand, bekkeninstabiliteit, armklachten, gewrichtsklachten, KISS-syndroom bij baby's, verbeteren sportprestaties, hernia zonder zenuwuitval, enz.

Korte uitleg klachten

Hoofdpijn

Hoofdpijn is vaak een symptoom van een nekprobleem. Dat wil zeggen dat u geen probleem in het hoofd heeft maar in de nek. Dit nek probleem straalt echter uit naar het hoofd zodat u daar de pijn voelt. De meeste nekproblemen zijn het gevolg van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) en zijn goed te verhelpen met werveltherapie. Door het nekprobleem te verhelpen verdwijnt ook de uitstralende klacht, namelijk de hoofdpijn.

Migraine

Migraine is waarschijnlijk het gevolg van het verkrampen van bloedvaatjes in het hoofd. Deze verkramping kan door verschillende oorzaken op gang gebracht worden. Traditioneel denkt men hierbij aan kaas, rode wijn, chocola, en vaak koffie. Het vermijden van deze oorzaken kan voorkomen dat de migraine op gang komt. Vanuit werveltherapeutisch oogpunt kunnen subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) in de nek oorzaak zijn van het op gang brengen van de migraine. Door deze subluxaties te verwijderen kan het op gang komen van de migraine voorkomen worden.
 

Duizeligheid

Duizeligheid kan op twee manieren ervaren worden. Meestal is dit een gevoel van "uit balans" zijn. In dit geval is het een direct gevolg van het niet goed functioneren van het zenuwstelsel. Normaal gesproken kunt u de ogen sluiten en uw arm verplaatsen en toch weten waar uw arm zich bevindt doordat u dit niet hoeft te zien maar kunt voelen. Als dit gevoel (proprioceptie) verstoord wordt (meestal door subluxaties in de nek; subluxaties zijn wervels die de zenuwen irriteren) kunt u niet meer voelen waar uw lichaam zich bevindt. Hierdoor ontstaat het gevoel van "uit balans" zijn. Dit is meestal goed door werveltherapie te verhelpen.
Duizeligheid kan ook betekenen dat u het gevoel heeft dat u of de kamer ronddraait. Dit kan een beschadiging van het balansapparaat in de oren of de kleine hersenen zijn. U wordt geadviseerd in dit geval eerst contact op te nemen met de huisarts. Mocht er geen beschadiging geconstateerd kunnen worden dan kunt u alsnog contact opnemen om te kijken of u met werveltherapie geholpen kunt worden.
 

Nekpijn

Nekpijn is meestal het gevolg van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren). Dit kan vrijwel altijd verholpen worden met werveltherapie.

Whiplash

Whiplash is een specifieke vorm van een ongeval waarbij het hoofd eerst naar voren slaat waardoor de nek opgerekt wordt. Direct daarna slaat het hoofd naar achteren waardoor de nek samengedrukt wordt. Deze vorm van ongeval garandeert het ontstaan van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) in de nek. De eerdergenoemde klachten (hoofdpijn, duizeligheid, nekpijn) gaan vaak samen met het whiplash-syndroom. Aangezien deze klachten het gevolg zijn van subluxaties kunnen ze vaak goed verholpen worden met werveltherapie.


Schouderklachten

Schouderklachten zijn vaak het gevolg van een chronische verkramping van de monnikskap spier. Deze verkramping kan veroorzaakt worden door subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) in zowel de nek als in de bovenrug. Ook kunnen schouderklachten veroorzaakt worden door een scheefstand van ribben die van onderen tegen het schouderblad duwen. In beide gevallen zijn schouderklachten goed te verhelpen met werveltherapie.

Uitstralingen (tintelingen)

Uitstralende klachten (pijn en/of tintelingen) zijn klachten die zich op een andere plaats bevinden dan waar het probleem zit. Een klassiek voorbeeld is iemand die een hartaanval heeft en pijn voelt in zijn linker arm. Deze persoon heeft geen probleem in de linker arm maar voelt daar wel de pijn. De meeste uitstralende klachten worden veroorzaakt door een zenuwirritatie. Subluxaties zijn per definitie wervels die zenuwen irriteren en kunnen dus vaak uitstralende klachten veroorzaken. Deze klachten zijn meestal goed te verhelpen met werveltherapie.

Lage rugpijn

Rugpijn is meestal het gevolg van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren). Vaak speelt hier ook een scheefstand van het bekken in mee. Dit kan vrijwel altijd verholpen worden met werveltherapie.
 

Hernia

Een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf. Dit kan ook een zenuwirritatie tot gevolg hebben. Vanuit werveltherapeutisch oogpunt is een hernia het gevolg van een langdurige hoge druk op de tussenwervelschijf ten gevolg van een subluxatie. De subluxatie geeft ook een irritatie van de zenuw (per definitie). Door de druk van de tussenwervelschijf te halen kan de hernia herstellen en de irritatie van de zenuw verminderd worden. Er worden vaak goede resultaten behaald bij mensen met een hernia met werveltherapie van de subluxaties.
 

Ischias

Ischias betekent een irritatie van de Ischiaszenuw. Dit is een duimdikke zenuw die via de bil naar het been gaat. Meestal wordt bij klassieke Ischias de zenuw geïrriteerd door een specifieke spier in de bil (de piriformis). De Ischiaszenuw loopt namelijk direct onder deze spier door en bij sommige mensen er zelfs doorheen. Deze spier kan een chronische verkramping krijgen waardoor de ischiaszenuw geïrriteerd raakt. Deze verkramping is meestal het gevolg van een scheefstand van het bekken en/of de heup. Dit is meestal goed te verhelpen met werveltherapie.

 

Hartkloppingen

Hartkloppingen zijn vaak het gevolg van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) in de bovenrug. Het hart heeft een eigen ritme van ongeveer tweehonderd slagen per minuut. Dit hoge ritme wordt normaal gesproken door de zenuwen afgeremd naar ongeveer tachtig slagen per minuut. Als de zenuwen geïrriteerd zijn (door een subluxatie) dan is de rem eraf en gaat het hart over naar zijn eigen ritme van tweehonderd slagen per minuut. Dit ervaart men als hartkloppingen. Vaak is dit goed te verhelpen door werveltherapie van de subluxaties in de bovenrug.

 

Ademhalingsproblemen/Astma

Ademhalingsproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben. Vaak ontstaan ze door een verkramping van de middenrifspier. Doordat deze spier niet goed ontspant kan er feitelijk niet goed uitgeademd worden (het voornaamste probleem bij astma). Met werveltherapie van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) in de bovenrug en/of van de ribbenkast kunnen hier goede resultaten bij behalen. Vooral met kinderen zijn goede resultaten bekend.

 

Maagzuur/Klachten

Veel maagzuurklachten zijn het gevolg van een verkramping van de middenrifspier waardoor het bovenste puntje van de maag afgeknepen wordt. Hierdoor kan maagzuur omhoog geduwd worden naar de slokdarm toe. De slokdarm is niet zuurbestendig waardoor het branderige gevoel ontstaat. Werveltherapie correcties van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) in de bovenrug en/of van de ribbenkast kunnen hier goede resultaten bij behalen.

 

Geïrriteerd darmsyndroom

Geïrriteerd darmsyndroom is het gevolg van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) van de lage rug. Doordat de zenuwen naar de darmen toe niet goed functioneren gaan de darmen over op hun eigen ritme. Doordat het eigen ritme niet altijd van toepassing is op de daadwerkelijke darm inhoud kunnen de darmen geïrriteerd raken. Met werveltherapie van de subluxaties in de lage rug zijn hier vaak goede resultaten bij te behalen.

 

bron : http://werveltherapie.eu/pages/oorsprong-uitleg.php
 

Int Tinnitus J. 2003;9(2):138-42.

Dorntherapy: its effect on electroencephalographic activity in tinnitus patients with craniocervical dysfunction.

Source

NeuroNet GmbH, St. Annenstrasse 10, 66606 St. Wendel, Germany. neuronet@t-online.de

Abstract

Dorntherapy was developed in the 1980s by Dieter Dorn, a nonmedical person, to cure his and his family members' vertebral problems. This technique achieves correction of dysfunctions of the vertebrae and joints simply by using natural movements of arms and legs or by applying gentle pressure (thumb) to the spinous process. Various observations suggest that craniocervical dysfunction can lead to tinnitus, thus causing changes in the electroencephalographic patterns. This study demonstrates that the successful application of Dorntherapy induced prominent changes of the electroencephalographic activity. Data analysis revealed a significant increase in the power of the alpha (8-13 Hz) and the alpha2 (9-11 Hz). Besides electrophysiological effects, changes in the quality of tinnitus and in the intensity of the tinnitus were noted. These results suggest that Dorntherapy must be an integral part of any tinnitus therapy.

PMID:
15106291
[PubMed - indexed for MEDLINE]
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15106291?dopt=Abstract
 

 

http://www.dornfinder.org/dornanwender/van-assche_dhr-bart_bornem

 

studie : http://www.dorn-method.com/index_files/ResearchCaseStudiesDornTherapyMethod.htm

 

Laatst bijgewerkt op 12-01-2013

Voor verdere info : www.kinepodo.be

disclaimer